Haryana

Our 2013 selection:

 

1) Ms. Shaloni Gupta

4

Rank:3

 

2) Shri Amit Sheoran

5

Rank: 9

 

3) Shri Vishesh Garg

6

Rank: 32

 

4) Ms. Jasleen Narang

7

Rank:36

 

5) Shri Sher Singh

8

HCS (J)

 

6) Shri Parmod Kumar

9

HCS(J)

 

 

CALL ME
+
Call me!